Οργάνωση εκδηλώσεων/συνεδρίων

Το συνέδριο είναι μια πολύπλοκη διεργασία που απαιτεί ισόρροπη προσέγγιση του επιστημονικού και του επιχειρηματικού κόσμου.

Ξεκινώντας από την ιδέα και σχεδιάζοντας προσεκτικά τα πάντα μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια, επιλέγουμε, σε συνεργασία με τους πελάτες μας, την πλέον
ενδεδειγμένη πρόταση για την επιστημονική εκδήλωσή τους ,διασφαλίζοντας έτσι την απρόσκοπτη αφοσίωση των συνέδρων στο επιστημονικό κομμάτι.

Εξελίσσουμε διαρκώς την ποιότητα των υπηρεσιών μας ακολουθώντας πιστά τις επιταγές της σύγχρονης τεχνολογίας δημιουργώντας έτσι ιδανικές συνθήκες για διοργανωτές και συμμετέχοντες.

Η πολυετής εμπειρία στη διοργάνωση συνεδρίων μεγάλων εταιρειών κι οργανισμών, τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό, αποτελούν την αδιάσειστη εγγύηση για την απόλυτη επιτυχία κάθε εκδήλωσης.

Αναλυτικά, η εταιρεία μας αναλαμβάνει:

II. Γραμματειακή υποστήριξη

Α. Λειτουργία Γραμματείας προ της διεξαγωγής του Συνεδρίου
Β. Λειτουργία της Γραμματείας κατά τη διεξαγωγή του Συνεδρίου
Γ. Λειτουργία Γραμματείας μετά τη λήξη των εργασιών του Συνεδρίου
Δ. Επιστημονικό Υλικό (Ελεύθερες & Αναρτημένες ανακοινώσεις (POSTERS), ομιλίες και παρουσιάσεις συνέδρων)
Ε. Προσκεκλημένοι ομιλητές

III. Συνεδριακό κέντρο

Συμπληρωματικά παρέχουμε:

 • Τεχνική υποστήριξη για τα ηχητικά συστήματα καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου
 • Τεχνική υποστήριξη για τα προβολικά συστήματα καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου
 • Τεχνική υποστήριξη για το PREVIEW ROOM καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου
 • Οριστικοποίηση αναγκών και τελική ενημέρωση του συνεδριακού κέντρου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προθεσμίες
 • Ανθοστολισμό αιθουσών
 • Πανό συνεδριακού κέντρου (όπου επιτρέπεται)
 • Σήμανση συνεδριακών και βοηθητικών χώρων
 • Πίνακες ανακοινώσεων για το ημερήσιο πρόγραμμα στην είσοδο της συνεδριακής αίθουσας
 • Οθόνες προβολής συνεδριακών αιθουσών στον εκθεσιακό χώρο.


IV. Δημιουργικό – Τυπογραφικές εργασίες – Υλικά συνεδρίου

Υποβολή προτάσεων για το λογότυπο του Συνεδρίου και επιμέλεια για την εκτέλεσή του.

 • Σχεδιασμός και παραγωγή των συνεδριακών εντύπων (με εφαρμογή του συνεδριακού λογοτύπου)
 • Σχεδιασμός εντύπου χορηγιών με αποτύπωση των δυνατοτήτων χορηγίας και με πλήρες και αναλυτικό πλάνο του εκθεσιακού χώρου
 • Μελέτη και εγκατάσταση ηλεκτρολογικής υποδομής του εκθεσιακού χώρου και εξασφάλιση κάλυψης του χώρου με συμβόλαιο ασφάλισης από ατυχήματα
 • Προμήθεια υλικών για εξυπηρέτηση εκθετών ανά ζήτηση
 • Προκαταρκτικό πρόγραμμα
 • Αφίσα του Συνεδρίου
 • Συνοπτικό τελικό πρόγραμμα
 • Τελικό πρόγραμμα – Βιβλίο περιλήψεων και ομιλιών
 • Βεβαίωση παρακολούθησης – Πιστοποιητικό συμμετοχής
 • Κονκάρδες συμμετεχόντων συνέδρων
 • Πινακίδες ομιλητών
 • Υλικά σήμανσης συνεδριακού χώρου
 • Σχεδιασμός και παραγωγή συνεδριακής τσάντας
 • Μπλοκ συνεδρίου
 • Στυλό συνεδρίου.


V. Πρόγραμμα προβολής & δημοσιότητας

Α. Καθορισμός ομάδων προβολής
Β. Σχεδιασμός μέσων και δραστηριοτήτων προβολής
Γ. Διοργάνωση συνέντευξης τύπου
Δ. Κατασκευή συνεδριακής ιστοσελίδας (website)

VI. Χορηγίες & Διαφημιστικές καταχωρήσεις

VIΙ. Διαχείριση τουριστικών υπηρεσιών

VIΙI. Κοινωνικές εκδηλώσεις

A. Διαλείμματα καφέ
B. Γεύματα συνέδρων
Γ. Δεξίωση υποδοχής
Δ. Επίσημο δείπνο προσκεκλημένων ομιλητών
Ε. Εναρκτήρια τελετή

ΙΧ. Φωτογράφιση Συνεδρίου

Χ. Διάφορες επιπλέον δυνατότητες

 • Δυνατότητα ταυτόχρονης διερμηνείας κατά τη διεξαγωγή των διεργασιών του Συνεδρίου σε Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά Γερμανικά και Ισπανικά σε συνεργασία με διερμηνείς του Τμήματος Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.
 • Δυνατότητα online live παρακολούθησης του Συνεδρίου από άτομα που δεν θα είχαν τη δυνατότητα φυσικής παρουσίας.
 • Δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης των παρουσιάσεων του Συνεδρίου και αποθήκευσής τους σε ιστοσελίδα επιλογής της εταιρείας σας.
 • Δυνατότητα απομακρυσμένης συμμετοχής ομιλητών στο συνέδριο με χρήση ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας e-learning.
 • Δυνατότητα χρήσης συστήματος τηλεψηφοφορίας στις εκπαιδευτικές συνεδρίες του συνεδρίου.