Οι πελάτες μας

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Abbott
Abbvie
Actelion
Aenorasis
Alcmaeon
Allergan
Anaviosis
Astellas
Astoria Travel
Bliss events
BMS

Dekaz
Elpen
Faran
Galenica
Gilead
GlaxoSmithKline
Janssen Cilag
Iolaos Travel
Leo
Lundbeck
MSD

Menarini
Mylan
Naturalia
New Optical Solutions
Novartis
Novo Nordisk
Pfizer
Pharmathen
Takeda
Roche
Vianex

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΙ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Ελληνική Ενδοδοντική Εταιρεία (Ε.Ε.Ε.)
Ελληνική Εταιρεία Εξωνοσοκομειακής Επείγουσας Ιατρικής (Ε.Ε.Ε.Ε.Ι.)
Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Χημείας και Κλινικής Βιοχημείας (Ε.Ε.Κ.Χ.Κ.Β.)
Ελληνική Εταιρεία Κυτταρομετρίας (Ε.Ε.Κ.)
Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων (Ε.Ε.Λ.)
Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS (Ε.Ε.Μ.Α.Α.)
Ελληνική Εταιρεία Μελέτης του Ήπατος (Ε.Ε.Μ.Η.)
Ελληνικό Ίδρυμα Γαστρεντερολογίας και Διατροφής (ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ.)

Ηλιτόμηνον
Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου (Ε.Ε.Δ.Ε.Π.)
Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ)
Σύνδεσμος Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδας (Σ.Θ.Ι.Ε.)
European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (Ε.S.C.M.I.D.)
ESCMID Study Group for Coxiella, Anaplasma, Rickettsia and Bartonella (E.S.C.A.R.)
European Respiratory Care Association (E.R.C.A.)
Federation of Riding for the Disabled International (H.E.T.I.)

 

Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πάτρας
Νοσηλευτική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
ΤΕΙ Αθήνας

Ιατρικός Σύλλογος Λαμίας
Ιατρικός Σύλλογος Καλαμάτας
Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου
Ιατρικός Σύλλογος Χίου 

Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής
Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας
Φαρμακευτικός Σύλλογος Βόλου
Φαρμακευτικός Σύλλογος Ιωαννίνων 

Δήμος Βύρωνα
Δήμος Αμαρουσίου
Δήμος Αγίας Παρασκευής
Δήμος Αλίμου
Δήμος Γλυφάδας
Δήμος Περιστερίου
Δήμος Καματερού      
Δήμος Χαλανδρίου
Δήμος Λάρισας
Δήμος Βόλου
Δήμος Θεσσαλονίκης
Δήμος Σερρών