Μετάφραση και Διερμηνεία

Οι πελάτες μας οι οποίοι ανήκουν κυρίως στον κλάδο των φαρμακευτικών προϊόντων, των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και της υγειονομικής περίθαλψης γενικότερα, βασίζονται στην ομάδα μας, μια ομάδα εξειδικευμένων που είναι υπεύθυνοι για τις πλέον περίπλοκες ιατρικές μεταφράσεις. Η ομάδα μας περιλαμβάνει μεταφραστές και γλωσσομαθείς με κατάρτιση στους περισσότερους κλάδους της ιατρικής, της βιοχημείας, της βιοτεχνολογίας και της χημείας.

Μπορούμε να αναλάβουμε τα ακόλουθα:

 • Κλινικά πρωτόκολλα και περιλήψεις κλινικών πρωτοκόλλων
 • Έντυπα συναίνεσης μετά από ενημέρωση (ICF)
 • Συμφωνίες και συμβάσεις κλινικών μελετών
 • Φυλλάδια ασθενών
 • Έντυπα αναφοράς (CRF)
 • Ανάτυπα περιοδικών
 • ΠΧΠ
 • Εγχειρίδια
 • Φύλλο οδηγιών φαρμάκων/σήμανση φαρμάκων
 • Οδηγίες χρήσης για ιατροτεχνολογικά προϊόντα
 • Εγχειρίδια χρηστών για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα
 • Οδηγίες χρήσης για ιατρικό λογισμικό
 • Εκθέσεις φαρμακοεπαγρύπνησης
 • Αναφορές ασθενών
 • Προσαρμογή ιατρικού λογισμικού
 • Διαδικασίες δοκιμών
 • Έγγραφα προδιαγραφών παραγωγής
 • Μετάφραση του περιεχομένου ιστοσελίδων
 • Ενημερωτικά δελτία εταιρειών
 • Προσαρμογή σε CLM ή e-detail
 • Προσαρμογή περιβάλλοντος χρηστών ιατροτεχνολογικών προϊόντων/μηχανημάτων

Διαθέτουμε αποδεδειγμένο ιστορικό ποιοτικών μεταφράσεων ιατρικών εγγράφων από ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά και οποιονδήποτε άλλο γλωσσικό συνδυασμό απαιτείται.

Παρέχουμε επίσης διαδοχική και ταυτόχρονη διερμηνεία, διαθέτοντας μεγάλο δίκτυο εξωτερικών διερμηνέων για την πραγματοποίηση μεγάλων συνεδρίων ή μονοήμερων συνεδριάσεων.