Κατασκευή ιστοσελίδων

Η σύγχρονη εποχή απαιτεί πέρα από την έντυπη διάδοση της γνώσης τη διάδοση της και μέσω ηλεκτρονικών μέσων.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία του διαδικτύου και των πολυμέσων στην επικοινωνία και την εκμάθηση, αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και τη διαρκή ενημέρωση ιστοσελίδων καλύπτοντας όλες τις επιμέρους ανάγκες των πελατών μας.