Εφαρμογές

Η σύγχρονη εποχή απαιτεί πέρα από την έντυπη διάδοση της γνώσης τη διάδοση της και μέσω ηλεκτρονικών μέσων.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία του διαδικτύου και των πολυμέσων στην επικοινωνία και την εκμάθηση, αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και τη διαρκή ενημέρωση ιστοσελίδων καλύπτοντας όλες τις επιμέρους ανάγκες των πελατών μας.

Η Focus on Health είναι πρωτοπόρος και στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση μέσω  του διαδικτύου οργανώνοντας μαθήματα με σύγχρονη παρακολούθηση από επτά πανεπιστημιακά ιδρύματα ή νοσοκομεία της χώρας.

Πέραν του διαδικτύου η τεχνογνωσία μας σε θέματα υψηλής τεχνολογίας δημιουργεί εξαιρετικές δυνατότητες ανάδειξης της γνώσης μέσω Video, 3D/animation, Voice covers, Flash/shockwave, Power Point Presentation.

Διαθέτουμε πιστοποίηση Veeva.