Εκστρατείες ενημέρωσης κοινού

Η ενημέρωση του κοινού πάνω σε θέματα υγείας και η αφύπνισή του σχετικά με την ανυπολόγιστη αξία της πρόληψης είναι ένας από τους τομείς στους οποίους ειδικεύεται η Focus on Health.

Η άψογη συνεργασία μας με ιατρικούς συλλόγους, φαρμακευτικές εταιρείες δημόσιους φορείς και δημοτικές αρχές διασφαλίζει καμπάνιες και εκδηλώσεις υψηλής αισθητικής που κεντρίζουν το ενδιαφέρον του κοινού και περνάνε ουσιαστικά και άμεσα μηνύματα.

Οι οργανωμένες ενημερωτικές εκστρατείες για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με παράγοντες κινδύνου για την υγεία συμβάλλουν σημαντικά στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας.

Η Focus on Health σε κάθε εκστρατεία ενημέρωσης περιλαμβάνει έντυπο υλικό φροντίζοντας να συνδυάζει τον εικαστικό σχεδιασμό με περιεχόμενο κατανοητό από τον μέσο πολίτη.