Εκδόσεις

Η έκδοση ενός επιστημονικού βιβλίου απαιτεί πολύπλευρη αντιμετώπιση. Πρέπει να συνδυαστεί η καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας με την ακριβή και ορθή απόδοση των επιστημονικών όρων χωρίς να υποβαθμισθεί η ελκυστικότητα της εμφάνισης και η χρηστικότητα του εντύπου.

Η Focus on Health έχει ήδη στο ενεργητικό της αρκετά βιβλία, φιλοδοξώντας να βοηθήσει στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης και να στηρίξει την εκδοτική προσπάθεια των ανθρώπων στον ευρύτερο χώρο της υγείας.

Οι εκδόσεις μας αφορούν ελληνικά βιβλία καθώς επίσης και μεταφρασμένα.

Το επιστημονικό περιοδικό συνεισφέρει σημαντικά στην συνεχιζόμενη εκπαίδευση και ενημέρωση της επιστημονικής κοινότητας.

Η Focus on Health έχει ήδη αναλάβει την επιμέλεια έκδοσης επιστημονικών περιοδικών, φροντίζοντας την αναβάθμισή τους τόσο στο επιστημονικό μέρος όσο και στον τομέα της αισθητικής και στη συγκέντρωση εσόδων.

Η κυκλοφορία μεταφρασμένων ανατύπων από επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους προσφέρει στους επιστήμονες τη δυνατότητα έγκυρης ενημέρωσης. Η Focus on Health έχει αναλάβει στο παρελθόν την έκδοση ανατύπων από την πλειοψηφία των καταξιωμένων εκδοτικών οίκων όπως είναι οι: Elsevier, Ashley, Future Drugs, JAMA, Blackwell and Wiley.

Εκδόσεις για λογαριασμό τρίτων