Οργάνωση διαδικτυακών εκδηλώσεων

Η εταιρία μας, όντας έτοιμη να αντιμετωπίσει την έκτακτη κατάσταση που προέκυψε, έχει προβεί στη διοργάνωση σεμιναρίων, εκπαιδεύσεων, εταιρικών συναντήσεων, μικρών και μεγάλων συνεδρίων με τη χρήση διαφορετικών τεχνολογιών.

Ανάλογα με τη λύση που θα επιλέξετε μπορούμε να προσαρμόσουμε γραφικά, την προβολή παρουσιάσεων ή να παραμετροποιήσουμε το σκηνικό, καθώς και να επιλέξουμε πώς θα γίνονται οι ερωτήσεις, αν θα υπάρχει διερμηνέας ή moderator, κ.λπ., παρέχοντας τεχνική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια εξέλιξης της εκδήλωσης. Αυτό θα το σχεδιάσουμε μαζί.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα μαγνητοσκόπησης ομιλιών και η ανάρτησή τους για on demand παρακολούθηση, ή live streaming γενικότερα.

Ενδεικτικά, εργαλεία που χρησιμοποιούμε είναι: Zoom, Vimeo, BigMaker, On24 κ.ά.